Martin Hlavica – nejlepší mladý chovatel ČR do 21 let

(autor reportáže Jan Filipi)

Při prázdninové návštěvě Vladimíra Sudora v Rájci jsem se seznámil s mladým chovatelem Martinem Hlavicou (14) z Valašských Příkaz. O necelý týden později jsme společně s jeho otcem a Zdeňkem Pavlíkem vyrazili na výlet do Holandska, kde jsme navštívili špičkové chovatele – rodinu Hanse Eijerkampa, Hermana Beverdama, Martina van Zona a Keese Bosuu. Tehdy jsem zjistil, že Martin má na holubníku špičkový materiál a při pohledu na jeho letošní výsledky holoubat jsem se rozhodl seznámit Vás s tímto nadějným mladým chovatelem a jeho chovem. A proto jsem mu pro návštěvníky web stránek položil několik otázek.

1) Kdy a jak jsi se seznámil s chovem poštovních holubů?
S chovem poštovních holubů jsem se seznámil začátkem roku 2005, zejména díky návštěvám místních chovatelů a jejich holubníků. Po těchto návštěvách jsem začal se stavbou holubníku a díky tátově pomoci se to podařilo. Ještě v tom samém roce jsme před holubníkem vybudovali prostorné voliéry, bez kterých by to na Valašsku díky dravcům šlo jen stěží.

2) S jakými holuby jsi začínal a co tedy tvoří tvůj chov?
Začátek mého holubaření je spjat s holuby od místních chovatelů, ale tito se neosvědčili. Obnova chovu nastala koncem roku 2005, kdy na chovné oddělení přišli holubi od chovatelů ze Slovenska – Ing. Miroslava Vidholda a Vladimíra Sudora, doplněné o holuby Jana Baláže a Jana Drevenaka. V roce 2006 jsem díky Zdeňkovi Pavlíkovi ze Stříbra doplnil chov o holuby linií Koopman, van Dyck a Leysen od německých chovatelů Markuse Göbela a Ulricha & Gerlindy Peeckových. Další oživení chovu přišlo s holuby Michel Vanlint a Willy Swartenbroeck (z org. Janssenů – linie „Chantilly“). A z letošní návštěvy Holanska jsem přivezl holuby od Hermana Beverdama (vnučka „Una“ - Verstreate) a Martina van Zona, který se v roce 2006 stal 1. mistrem jižního Holandska jednodenních dlouhých tratí a od roku 2003, kdy se věnuje závodům na jednodenních dlouhých tratích vyhráli jeho holubi na jeho a cizích holubnících 15x 1. národní cenu! Od roku 1996 do 2002 se věnoval závodům na středních tratích, kde vyhrál více než 40x 1. cenu v konkurenci 2.500 - 15.000 holubů!

3) Jak jsi ošetřoval letošní úspěšná holoubata, díky nimž jsi zvítězil v soutěži mladých chovatelů do 21 let v ČR a stal se 1. vicemistrem holoubat OS Valašsko?
Pro svoji potřebu jsem si odchoval 70 holoubat, s kterými jsem začal přípravu na závody holoubat. Při tomto počtu holoubat bylo velmi náročné udržet zdravotní stav. Před prvním soukromým nácvikem byly provedeny preventivní kúry proti trichomoniádám – Ronidazolem, odčervení – Andifalem, očkování proti pseudomoru – Pharmavakem. V letošní sezoně jsem provedl 5 soukromých nácviků. Na nemoc mláďat, kterou jsem na holubníku prodělal, se osvědčil přípravek fy De Weerd – 4 in 1 mix. Do vody jsem ještě používal Acidomit a po závodě jsem podával Elektrolyt.

4) Můžeš představit tvoje nejlepší holoubata a chovné holuby?
Moje nejlepší holoubě „831“ se stalo 1. eso holoubětem MSS CHPH, 1. eso holoubětem OS Valašsko a v rámci ČR se s koeficientem 299,08 umístilo na 6. místě. Zároveň se umístilo na 4. místě v soutěži eso holoubat časopisu Letu Zdar. „831“ je z paření Janssen x van Dyck x Koopman. Otcem „831“ je již zmiňovaný modrý pásový holoubek od Willyho Swartenbroecka z výborné janssenské linie „Chantilly“. Protějšek mu dělala holubička linie van Dyck x Koopman od Markuse Göbela. V této holubici koluje krev holubů „Kannibaal“ a „Bourges“ od van Dycků a výborných holubů Koopman – „Kleine Dirk“, „Beatrixdoffer“, atd.
Dalším úspěšným holoubětem bylo „867“, které se stalo 5. eso holoubětem OS s koeficientem 293,73. „867“ je potomkem org. holuba Vanlint, jehož matka je polosestrou „Barbary“ – vítězka 1. národní ceny z Bourges, a holubičky „651“ od Ing. Miroslava Vidholda – linie „555“ x van Dyck.
12. eso holoubětem OS s koeficientem 291,09 bylo holoubě „825“ z holuba Ing. Miroslava Vidholda „1573“ linie Houben x Van Hove-Uytterhoeven a výborné chovné holubice „4838“ od Vladimíra Sudora z jeho velmi úspěšné krve Janssen x Meulemans, linie holubů „Scherpen“, „J. Merckx“, „Kadet“ a linie Máchova p. č. 1.
Holoubě „890“, které se stalo 21. eso holoubětem OS, je potomkem „1594“ – odchov z holubů Vladimíra Sudora a to „611“ linie Janssen x Deleus a již zmíněné superchovné „4838“. Matkou „890“ je pak org. holubice Ulricha & Gerlindy Peckových „1552“, z jejich úspěšné krve van Dyck a Leysen holubů, linie „Bourges“ a „Oude 03“.
Ještě nesmím zapomenout na holoubě „878“, také eso holoubě oblasti, které pochází z holuba Ing. Miroslava Vidholda „586“ – syn 100% Vervoort holuba z páření polobratr x vnučka „Fieneke 5000“ a vnuk výborné chovné „5554“, a z holubice Vladimíra Sudora „755“, která je odchována z linie holuba „Oude 03“ a z matčiny strany opět z úspěšných holubů Janssen x Meulemans (m.j. linie Wonderboyů, Fameuze 05 a Verbart 46).
Z chovných holubů bych ještě vzpomenul jeden pár. A to vkrevněného vnuka „Bourges“ – „178“ od Markuse Göbela a „307“ od Vladimíra Sudora, ta je sestrou výborného závodníka „444“, který se stal 5. eso holubem Slovenska!

5) Prozradíš jaké plány máš do budoucna?
Obhájit titul v soutěži mladých chovatelů bude velmi obtížné, ale pokusím se o to. V příštích letech bych se chtěl věnovat závodům na krátkých a středních tratí, jelikož na holubníku není tolik místa, a na dlouhé tratě by musel být daleko výší stav než je ten současný.